Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcychProjekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcych” nr: Z/2.04/II/2.1/225/06 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Wsparcie oferowane w ramach projektu miało formę stacjonarnych szkoleń z zakresu języka niemieckiego i angielskiego. Działania planowane w ramach projektu były skierowane do 650 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r.

Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie języków obcych.

Szkolenie ukończyło 587 osób, natomiast do egzaminu TELC przystąpiło 439 osób.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych wynika, że pozytywnie oceniają oni swój udział w szkoleniu a zdobyte umiejętności będą przydatne w dalszym życiu zawodowym

Informacje o projekcie

Projekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcych” jest realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”Okres realizacji: 01.10.2006 – 31....