Wyszukiwarka

\"\" 
Linki


 

/Aktualności

Aktualności

29.02.2024 Certyfikat ISO 9001:2015

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie “Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki” współfinansowanym ze środków EFS

15.09.2021 Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!
 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., realizuje projekt „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wartość projektu: 2 539 950,00 zł).

 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kompleksowej USŁUGI szkoleniowej, tj. Warsztaty edukacyjne.

Odbiorcami warsztatów będzie maksymalnie 1 440 uczniów i uczennic (średnio 60 grup po średnio 24 osoby). Pod pojęciem uczniów i uczennic Zamawiający rozumie dzieci w wieku szkolnym – tj. uczniów szkół podstawowych z obszaru całego kraju. Pod pojęciem grupy Zamawiający rozumie klasy szkolne, grupy klas szkolnych, koła naukowe, przyrodnicze koła zainteresowań ze szkół podstawowych, średnio 24-osobowe.

Tematyka szkoleń koncentrować się będzie na przekazywaniu wiedzy o ekosystemie Morza Bałtyckiego, jego elementach, wartościach dla ludzi i innych organizmów żywych, wymiernych korzyściach dla człowieka (usługach ekosystemowych) ale przede wszystkim konieczności ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego
i ich konsekwencjach. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału w spotkaniach. Praca na warsztatach polegać będzie również na opracowaniu przez Uczestników/grupy Uczestników planów wydarzeń edukacyjnych promujących świadomość nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Zamawiający planuje realizację warsztatów w województwie zachodniopomorskim (miejsc. Choszczno, Żuków, Przelewice, Jesionowo, Recz, Bierzwnik, Lubiana, Kłodzino, Suliszewo), w województwie mazowieckim (miejsc. Radom) oraz w województwie lubelskim (miejsc. Lublin, Jabłonna).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe oraz część ofertowa do pobrania poniżej:

08.10.2020 r. Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!

Informujemy, że w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” Partner projektu planuje produkcję serii 10 odcinków programów telewizyjnych pn. „Perły Bałtyku”.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia wyceny w zakresie:

1.       Zapewnienia transportu ekipy zdjęciowej;

2.       Zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem ekipy zdjęciowej;

3.       Zapewnienia sprzętu filmowego.

w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Szczegółowe informacje
w zapytaniach ofertowych.

Zapytania ofertowe oraz części ofertowe do pobrania poniżej:

30.09.2020 Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!
 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” planuje zrealizowanie kompleksowej USŁUGI szkoleniowej, tj. Warsztaty edukacyjne.

Odbiorcami warsztatów będzie maksymalnie 1 440 uczniów i uczennic (60 grup po średnio 24 osoby). Pod pojęciem uczniów i uczennic Zamawiający rozumie dzieci w wieku szkolnym – tj. uczniów szkół podstawowych
z obszaru całego kraju. Pod pojęciem grupy Zamawiający rozumie klasy szkolne, grupy klas szkolnych, koła naukowe, przyrodnicze koła zainteresowań ze szkół podstawowych, średnio 24-osobowe.

Tematyka szkoleń koncentrować się będzie na przekazywaniu wiedzy o ekosystemie Morza Bałtyckiego, jego elementach, wartościach dla ludzi i innych organizmów żywych, wymiernych korzyściach dla człowieka (usługach ekosystemowych) ale przede wszystkim konieczności ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego
i ich konsekwencjach. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału w spotkaniach. Praca na warsztatach polegać będzie również na opracowaniu przez Uczestników/grup Uczestników planów wydarzeń edukacyjnych promujących świadomość nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od września 2020 r. do marca 2021 r. Zamawiający planuje realizację warsztatów w województwie zachodniopomorskim (miejsc. Choszczno, Recz, Suliszewo, Bierzwnik, Sławęcin, Zamęcin, Lubiana), lubelskim (miejsc. Wirkowice, Lublin, Jabłonna), mazowieckim (miejsc. Radom, Gniewoszów, Zajezierze, Wysokie Koło).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe oraz część ofertowa do pobrania poniżej:

15.09.2020 Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!
 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” planuje zrealizowanie kompleksowej USŁUGI szkoleniowej, tj. Warsztaty edukacyjne.

Odbiorcami warsztatów będzie maksymalnie 1 440 uczniów i uczennic (60 grup po średnio 24 osoby). Pod pojęciem uczniów i uczennic Zamawiający rozumie dzieci w wieku szkolnym – tj. uczniów szkół podstawowych
z obszaru całego kraju. Pod pojęciem grupy Zamawiający rozumie klasy szkolne, grupy klas szkolnych, koła naukowe, przyrodnicze koła zainteresowań ze szkół podstawowych, średnio 24-osobowe.

Tematyka szkoleń koncentrować się będzie na przekazywaniu wiedzy o ekosystemie Morza Bałtyckiego, jego elementach, wartościach dla ludzi i innych organizmów żywych, wymiernych korzyściach dla człowieka (usługach ekosystemowych) ale przede wszystkim konieczności ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego
i ich konsekwencjach. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału w spotkaniach. Praca na warsztatach polegać będzie również na opracowaniu przez Uczestników/grup Uczestników planów wydarzeń edukacyjnych promujących świadomość nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od września 2020 r. do marca 2021 r. Zamawiający planuje realizację warsztatów w województwie zachodniopomorskim (miejsc. Choszczno, Recz, Suliszewo, Bierzwnik, Sławęcin, Zamęcin, Lubiana), lubelskim (miejsc. Wirkowice, Lublin, Jabłonna), mazowieckim (miejsc. Radom, Gniewoszów, Zajezierze, Wysokie Koło).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe oraz część ofertowa do pobrania poniżej:


26.02.2020 Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!
 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” planuje zrealizowanie kompleksowej USŁUGI szkoleniowej, tj. Szkolenia dla Edukatorów.

Odbiorcami szkoleń będzie 120 edukatorek i edukatorów (12 grup po średnio 10 osób). Pod pojęciem edukatorów/ek  Zamawiający rozumie nauczycieli (np. biologii, geografii), pedagogów, prowadzących klasy szkolne, opiekunów kół naukowych, przyrodniczych kół zainteresowań, zatrudnionych w szkołach podstawowych z terenu całego kraju.

Tematyka szkoleń koncentrować się będzie na zagadnieniach ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego oraz nowoczesnych formach nauczania, przekazywania wiedzy i uświadamiania dzieci i młodzieży w zakresie tego tematu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału. Podczas szkoleń Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe (w formie skryptów przekazanych na pendrive’ach).

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie marzec 2020 r. i październik 2020 r. W I turze (tj. marzec 2020 r.) Zamawiający planuje realizację szkoleń w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim i mazowieckim. Na moment ogłaszania zapytania, Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych miejsc szkoleń, ze względu na trwającą rekrutację do projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe oraz część ofertowa do pobrania niżej.

22.01.2020 Chrońmy Perły Bałtyku

Zapraszamy do składania ofert!
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego”  planuje stworzenie wraz z pozycjonowaniem portalu internetowego o zaawansowanych funkcjonalnościach „PERŁY BAŁTYKU”.

Portal będzie stanowił źródło informacji na temat działań prowadzonych w projekcie, w szczególności związanych z harmonogramem działań projektowych, postępami w realizacji projektu, produktów wytworzonych w związku z jego realizacją oraz umożliwiającego budowę społeczności sympatyków projektu, wymianę doświadczeń, opinii oraz dobrych praktyk.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz prosimy o wycenę kosztów realizacji usługi.

Zapytanie ofertowe oraz część ofertowa do pobrania niżej.


22.02.2018

RAPORT Z BADANIA

Niniejszym oddajemy w Państwa ręce wyniki przeprowadzonej przez nas analizy pt.

„Badanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego”.

Podmiotem badań były mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Natomiast przedmiotem badań była m. in. jakość kadry przedsiębiorstw, poziom jej kwalifikacji i kompetencji oraz ich aktualność, stopień zainteresowania korzystaniem z usług rozwojowych i uzyskaniem na nie dofinansowania UE oraz gotowość do udziału w projekcie opartym na podmiotowym systemie finansowania.

Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w badaniu. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Zespół O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.


02.01.2018

BADANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. "Program Wspierania Rozwoju MŚP" ze środków Unii Europejskiej, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

ANKIETA

Badanie to służyć ma określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z obszaru woj. lubelskiego. Ponadto jego celem jest identyfikacja poziomu zainteresowania udziałem w projekcie opartym na podmiotowym systemie finansowania (PSF) czyli systemie dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników dzięki zastosowaniu podejścia popytowego.

Dziękujemy!

18.10.2016

UWAGA!

PŁATNY STAŻ!

 

Jesteś osobą ambitną,  pracowitą, zorganizowaną i skrupulatną?

Chcesz nabyć wiedzę i umiejętności otwierające drzwi do kariery zawodowej?

Chcesz poszerzać swoje horyzonty jednocześnie zarabiając?

Interesujesz się lub chcesz poznać tematykę pozyskiwania funduszy europejskich?

Szukasz stażu, na którym będziesz realizować  ambitne zadania zamiast parzyć kawę i kserować sterty dokumentów?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś „TAK”  to szukamy właśnie CIEBIE a TY szukasz właśnie NAS!

 

O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza osoby zainteresowane nabyciem umiejętności  i doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej do odbycia płatnego stażu w Dziale Projektów Europejskich. Oferujemy bezpłatne kompleksowe szkolenie, po którym najlepsi otrzymają propozycję stałej współpracy z naszą firmą.

 

Jakie są nasze oczekiwania wobec kandydata/ kandydatki?

-       Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)

-       Bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office

-       Bardzo dobra organizacja pracy własnej

-       Samodzielność

-       Dokładność, skrupulatność

-       Zdolność analitycznego myślenia

-       Umiejętność pracy metodą projektową

-       Dyspozycyjność

 

Jaki będzie zakres Twoich obowiązków?

-       Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oferujemy?

-       Płatny staż w Dziale Projektów Europejskich w trybie stacjonarnym, trwający 3 miesiące i zakończony możliwością podjęcia stałej współpracy na podstawie umowy o pracę.

Ścieżka Twojego rozwoju zawodowego:

-       Płatny staż na podstawie umowy zlecenia obejmujący etap przygotowawczy (trwający 1 miesiąc) oraz etap praktyczny (trwający 2 miesiące).

-       Etap 1: SZKOLENIE. Etap przygotowawczy obejmował będzie kompleksowe szkolenie z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie ze środków EFS wraz ze sprawdzeniem nabytej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności.

-       Etap 2: PRAKTYKA. Ten praktyczny etap to opracowywanie średnio 2  wniosków aplikacyjnych miesięcznie pod stałym nadzorem mentora.

-       Etap 3: PRACA. Po uzyskaniu pozytywnej oceny ze stażu oferujemy możliwość podjęcia stałej współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Warunki współpracy:

-       Staż będzie trwał 3 miesiące. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w stażu otrzyma 1.000,00zł netto miesięcznie.

-       Każdy uczestnik otrzyma niezbędne narzędzia pracy (własny komputer) oraz osobistego mentora.

-       Umożliwiamy zadaniowy i elastyczny czas pracy (8-godzinny dzień pracy, który pozwoli Ci godzić sprawy naukowe i rodzinne z zawodowymi).

Jak aplikować?

-       Wyślij CV i List Motywacyjny na adres: rekrutacja-dpe@okcjo.com.pl do dnia 28.10.2016r.

-       Gwarantujemy poufność. Informujemy, że odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.

-       Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”.

-       Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 519 304 878

 

 

29.04.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-26-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukuje potencjalnego Wykonawcy gotowego do przeprowadzenia szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Zapraszamy do składania ofert!

28.04.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-26-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukuje doradcy, który przeprowadzi doradztwo dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Zapraszamy do składania ofert!

14.04.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-22-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukujemy doradcy, który weźmie udział w spotkaniach komisji rekrutacyjnych oraz przeprowadzi test predyspozycji zawodowych.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.


Zapraszamy do składania ofert!

 


Warszawa, 23 maja 2012 Konkurs "Mama w pracy"

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Mama w pracy”. 23 maja 2012 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Finałowa piątej edycji konkursu  – organizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja, dziennik Rzeczpospolita oraz instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

Marzec 2014 - Konkurs "Firma Przyjana Rodzicom"

Lublin, 13 sierpnia 2015 - Przetarg nieograniczony