Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Języki europejskie dla regionu kujawsko-pomorskiegoProjekt „Języki europejskie dla regionu kujawsko-pomorskiego” nr: Z/2.04/II/2.1/75/05. był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2005 r. do 31.03.2007 r.

Beneficjentami ostatecznymi projektu było 650 pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie języków obcych.

Szkolenie ukończyło 593 osób, z czego 486 osób uzyskało certyfikat potwierdzający znajomość języka.

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród beneficjentów ostatecznych wynika, że pozytywnie oceniają swój udział w szkoleniu, a zdobyte umiejętności będą przydatne w życiu zawodowym

Informacje o projekcie

Języki europejskie dla regionu kujawsko-pomorskiego Okres realizacji: 01.11.2005 r. - 31.01.2007 r.Cel: Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa kujawsko-pomorskiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych. Promowanie...