Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Certyfikat sukcesu

Projekt „Certyfikat sukcesu” zakłada podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności informatycznych i językowych pracujących osób dorosłych po 45 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
  1. pracujące lub zameldowane na terenie województwa łódzkiego
  2. osoby dorosłe po 45 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  3. wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych

W ramach projektu oferujemy następujące w pełni bezpłatne szkolenia:

  • Kurs języka angielskiego - 120 godz. kończący się egzaminem TELC
  • Szkolenie komputerowe - 40 godz. kończące się egzaminem e-Citizen
  • Jobcoaching - 3 godz.
     

Dokumenty rekrutacyjne oraz inne szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu:

http://certyfikatsukcesu.pl

Biuro projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 135 pok. 112, 92-318
Łódź
tel. 665 990 210
certyfikatsukcesu@okcjo.com.pl