Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Dlaczego nie?!

Projekt „Dlaczego nie?! Nabywanie i doskonalenie kwalifikacji pracujących osób dorosłych województwa łódzkiego”


Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
 1. Pracujące i zameldowane na terenie województwa łódzkiego
 2. Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych

W ramach projektu oferujemy następujące w pełni bezpłatne szkolenia:
 • Kurs języka angielskiego na poziomie dostosowanym do ich wiedzy i umiejętności
 • Szkolenie z zakresu Kadr i płac, gdzie uczestnicy zdobędą wiedzę z:
  • obsługi programów komputerowych takich jak: PŁATNIK oraz SYMFONIA
  • zakresu prawa pracy
  • zatrudniania pracowników
  • obowiązków pracowników i pracodawcy
  • urlopów
  • BHP
  • wynagrodzeń
 • Warsztaty autoprezentacji dotyczące między innymi:
  • autoprezentacji w procesie rekrutacyjnym,
  • porady w zakresie psychologii komunikacji, sposobach radzenia sobie ze stresem i akceptacji w nowym miejscu pracy lub stanowisku itp.

Uczestnicy otrzymają wszelkie materiały oraz pomoce dydaktyczne. Zajęcia będą się obywały popołudniami oraz w soboty w maksymalnie 15 osobowych grupach. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.


Dokumenty rekrutacyjne oraz inne szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu:Biuro projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 135 pok. 114, 92-318 Łódź
tel. 665 990 229
dlaczegonie@okcjo.com.pl