Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Euro Kierowca

Projekt EUROkierowca jest realizowany przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach


Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności pracujących osób dorosłych posiadających prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub kat. C, C+E, C1, C1+E lub będących w trakcie realizacji kursu prawa jazdy w/w kategorii, z terenu województwa mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego poprzez podniesienie kwalifikacji w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
Projekt trwa od października 2009r. do września 2010r.W ramach projektu oferujemy
szkolenie KWALIFIKACJA WSTĘPNA (280h)
i kurs PIERWSZA POMOC MEDYCZNA (32h)


Projekt skierowany jest do:

  • pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oddelegowanych przez swoich pracodawców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji
  • osób posiadających prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub kat. C, C+E, C1, C1+E lub będących w trakcie realizacji kursu prawa jazdy w/w kategorii
  • z wykształceniem podstawowym lub zawodowym
  • kobiet i mężczyzn zamieszkałych lub pracujących na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego.


Priorytetowo podczas rekrutacji traktowane będą KOBIETY.
Projekt zakłada przeszkolenie 300 osób, w tym 210 osób z mikro i małych przedsiębiorstw i 90 ze średnich przedsiębiorstw.


Szkolenia są dofinansowane:
  • do 80% dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw
  • do 70% dla pracowników średnich przedsiębiorstw

Zapewniamy:
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie podczas szkoleń
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na stronie internetowej projektu)
należy dostarczyć do Biura Projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin


www.eurokierowca.eu