Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Bankowość

Program adresowany jest do kadry kierowniczej i personelu banków. Opracowany został w taki sposób, aby uczestnicy kursu aktywnie poznali język angielski oraz nauczyli się funkcjonować w sytuacjach charakterystycznych dla miejsca ich pracy. Dlatego też uwzględnia on naukę języka specjalistycznego na podstawie starannie wyselekcjonowanych materiałów, zawierających terminologię i tematykę charakterystyczną dla bankowości i finansów (usługi bankowe, rynek finansowy, Giełda Papierów Wartościowych, polityka Banku Centralnego, i inne).

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181

English for Banking and Finance – Managers

Angielski dla kadry kierowniczej bankówProgram skierowany jest do osób o nienormowanym czasie pracy, uniemożliwiającym naukę w sposób tradycyjny. Z tego względu proponowany program zakłada kształcenie indywidualne dostosowane zarówno do potrzeb i wymagań, jak i możliwości czasowych klienta. Poziomy kursów Podstawowy (120 godzin + 30 g...

English for Banking and Finance – Staff

Angielski dla pracowników banków

Program skierowany jest do osób pracujących w sektorze bankowości i finansów pragnących szybko i skutecznie zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności językowe. Kształci on zarówno język ogólny stosowany w życiu codziennym, jak i specjalistyczny wykorzystywany w miejscu pracy. W obu przypadkach kurs kładzie nacisk na skuteczną komunikację.

Poziomy kursów
  • Podstawowy (120 godzin + 30 godzin języka specjalistycznego)
  • Średnio zaawansowany niższy (120 godzin + 30 godzin języka specjalistycznego)
  • Średnio zaawansowany (120 godzin + 30 godzin języka specjalistycznego)
  • Średnio zaawansowany wyższy (120 godzin + 30 godzin języka specjalistycznego)

Cel kursu
Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji językowej w zakresie ogólnym i specjalistycznym, która pozwoli im swobodnie i płynnie posługiwać się językiem obcym we wszystkich sytuacjach zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Uczestnicy kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę od podstaw oraz osób znających język, pragnących rozwinąć wiedzę językową. Osoby o wyższym stopniu zaawansowania znajomości języka mogą rozpocząć naukę na jednym z wyższych poziomów na podstawie wyników wstępnego testu kwalifikacyjnego.

Program nauczania
Kurs kształci język ogólny stosowany w życiu codziennym z naciskiem na skuteczną komunikację. Program uwzględnia również naukę języka specjalistycznego, poruszając tematy i zagadnienia charakterystyczne dla środowiska zawodowego branży bankowości i finansów.

Organizacja
Kurs obejmuje 150 godzin praktycznej nauki języka angielskiego na każdym poziomie: 120 godzin języka ogólnego i 30 godzin języka specjalistycznego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie blokowym (po 90 minut) w małych, maksymalnie 15 – osobowych grupach.

Podręczniki
Program kursu został opracowany na podstawie linii podręcznikowej „International Express” wydawnictwa Oxford University Press oraz wzbogacony o starannie wyselekcjonowane materiały dodatkowe w zakresie języka specjalistycznego.
Zajęcia na każdym poziomie mogą zostać zakończone egzaminem certyfikacyjnym TELC. Dla osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego modułu przygotowującego do egzaminu TELC (30 godzin).

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181

English for Banking and Finance – Conversations

Rozmówki dla pracowników bankówKurs daje adresatom możliwość poznania i przyswojenia sobie podstawowego słownictwa niezbędnego w typowych sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w życiu codziennym i w trakcie pracy zawodowej. Poziomy kursów Początkujący (60 godzin) Podstawowy (60 godzin) CelCelem kursu jest rozwinięcie u uczestnik&o...