Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Bankowość

Program adresowany jest do kadry kierowniczej i personelu banków. Opracowany został w taki sposób, aby uczestnicy kursu aktywnie poznali język angielski oraz nauczyli się funkcjonować w sytuacjach charakterystycznych dla miejsca ich pracy. Dlatego też uwzględnia on naukę języka specjalistycznego na podstawie starannie wyselekcjonowanych materiałów, zawierających terminologię i tematykę charakterystyczną dla bankowości i finansów (usługi bankowe, rynek finansowy, Giełda Papierów Wartościowych, polityka Banku Centralnego, i inne).

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181

English for Banking and Finance – Managers

Angielski dla kadry kierowniczej bankówProgram skierowany jest do osób o nienormowanym czasie pracy, uniemożliwiającym naukę w sposób tradycyjny. Z tego względu proponowany program zakłada kształcenie indywidualne dostosowane zarówno do potrzeb i wymagań, jak i możliwości czasowych klienta. Poziomy kursów Podstawowy (120 godzin + 30 g...

English for Banking and Finance – Staff

Angielski dla pracowników bankówProgram skierowany jest do osób pracujących w sektorze bankowości i finansów pragnących szybko i skutecznie zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności językowe. Kształci on zarówno język ogólny stosowany w życiu codziennym, jak i specjalistyczny wykorzystywany w miejscu pracy. W obu przypadkach kurs ...

English for Banking and Finance – Conversations

Rozmówki dla pracowników banków

Kurs daje adresatom możliwość poznania i przyswojenia sobie podstawowego słownictwa niezbędnego w typowych sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w życiu codziennym i w trakcie pracy zawodowej.

Poziomy kursów
  • Początkujący (60 godzin)
  • Podstawowy (60 godzin)

Cel
Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji językowej w zakresie ogólnym z elementami języka branżowego, która pozwoli im na skuteczne porozumiewanie się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego jak również podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Uczestnicy kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka obcego od podstaw, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności językowe w zakresie ogólnym z elementami języka specjalistycznego, przydatne pracownikom banków w kontaktach z klientem obcojęzycznym.
Program nauczania
Kurs kształci język ogólny z elementami języka specjalistycznego z naciskiem na skuteczną komunikację. Uczestnicy poznają podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne, poprawną wymowę oraz szkolą umiejętności realizowania podstawowych funkcji językowych w ramach czterech sprawności: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.
Organizacja
Kurs składa się z dwóch poziomów, z których każdy obejmuje 60 godzin praktycznej nauki języka obcego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w systemie blokowym (po 90 minut) w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach.
Podręczniki
Program kursu opracowany został na podstawie publikacji „In English” wydawnictwa Oxford University Press, wzbogacony o materiały dodatkowe uwzględniające tematy i zagadnienia, z jakimi słuchacze mogą się spotkać w prostych sytuacjach zdarzających się w codziennej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181