Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Kariera/Oferty stażu

Najlepsi u Najlepszych

Edycja 2008

W VIII edycji konkursu Najlepsi u Najlepszych organizowanego przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. O. K. Centrum Języków Obcych przewiduje możliwość odbycia 3 staży w dziale Marketingu i Sprzedaży, Księgowym i Projektów Europejskich. Osoby zakwalifikowane na staże w VIII edycji konkursu najlepsi u Najlepszych : p. Sylwia Wojna...

Edycja 2007


W dniu 27 czerwca 2007 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczysta gala kończąca VII edycję konkursu „Najlepsi u Najlepszych” organizowanego przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL.


O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o. ufundował 2 jednomiesięczne staże a laureatkami zostały:
Pani Agnieszka Machulak, która odbędzie staż w dziale projektów europejskich i pani Mariola Matlakowska, która odbędzie staż w dziale metodyki i dydaktyki.


Gala kończąca VII edycję konkursu "Najlepsi z Najlepszych"Dyplom:Konkurs „Najlepsi u Najlepszych" organizowany jest przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. Konkurs jest skierowany do studentów III - V roku i absolwentów do 26 roku życia wszystkich lubelskich uczelni oraz firm i instytucji Lubelszczyzny. Poprzez udział w konkursie pracodawcy naszego regionu mają szansę poznania najlepszych studentów lubelskich uczelni i wyłonienia prawdziwych talentów spośród młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stać się cennymi i efektywnymi pracownikami.

O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o. jako firma wspierająca wszelkiego rodzaju aktywność związaną z poprawą sytuacji na rynku pracy, uczestniczyło we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu „Najlepsi u Najlepszych”.


Tematy:


Dział Projektów Europejskich – 2 staże:

 1. Możliwości pozyskiwania funduszy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez instytucje szkoleniowe w okresie programowania 2007 – 2013
  • Wymogi formalne odnośnie pracy:
   • Praca konkursowa musi być zbindowana
   • Maksymalna ilość stron – łącznie 30/A4, czcionka – 13, marginesy - 2,5 cm, odstępy – 1,5 wiersza
   • Praca konkursowa musi posiadać wstęp, spis treści, bibliografię, przypisy, spis skrótów, ilustracji, wykresów, itd.
 2. Przykładowy projekt dotyczący organizacji szkoleń językowych
  • Wymogi formalne odnośnie pracy:
   • Praca konkursowa musi być zbindowana
   • Praca musi być wydrukiem z Generatora Wniosków, ponadto musi zawierać matrycę logiczną projektu
   • Wymogi formalne odnośnie matrycy logicznej projektu: maksymalnie 4 strony A4, czcionka – 13, marginesy - 2,5 cm, odstępy – 1,5 wiersza

Dział Sprzedaży i Marketingu – 1 staż

Proszę przygotować ofertę handlową w imieniu firmy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. dotyczącą realizacji szkoleń z języka angielskiego dla firmy GAMA, która zawiera m.in. informacje:
 1. O firmie.
 2. Czego dotyczy oferta.
 3. O cenie.
 4. Metodzie nauczania.
 5. Referencjach.
 6. Kluczowych klientach.
 7. Inne informacje, które mogą uatrakcyjnić ofertę.

Dział Metodyki i Dydaktyki – 1 staż

Gry i zabawy w procesie nauczania języka obcego w grupach osób dorosłych - teoria i praktyka