Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Kariera/Oferty stażu

Najlepsi u Najlepszych

Edycja 2008W VIII edycji konkursu Najlepsi u Najlepszych organizowanego przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. O. K. Centrum Języków Obcych przewiduje możliwość odbycia 3 staży w dziale Marketingu i Sprzedaży, Księgowym i Projektów Europejskich.


Osoby zakwalifikowane na staże w VIII edycji konkursu najlepsi u Najlepszych :
 • p. Sylwia Wojnarska - Dział Marketingu i Sprzedaży
 • p. Paulina Butkiewicz - Dział Księgowości
 • p. Beata Piech - Dział Księgowości

Terminy odbycia staży zostaną uzgodnione indywidualnie.

Gala kończąca VIII edycję konkursu "Najlepsi z Najlepszych"


Tematy prac konkursowych.

Dział Księgowości – 1 staż jednomiesięczny
Temat: Zasady i metody amortyzacji środków trwałych w świetle przepisów ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób prawnych.


Dział Sprzedaży i Marketingu – 1 staż jednomiesięczny
Temat: Rola marketingu wewnętrznego w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy.


Dział Projektów Europejskich – 1 staż jednomiesięczny
Tematy – jeden do wyboru:
 1. Fundusze unijne dla przedsiębiorców - możliwości pozyskiwania funduszy ze środków unijnych przez instytucje szkoleniowe w okresie programowania 2007 – 2013.
  • Wymogi formalne odnośnie pracy:
   • Praca konkursowa musi być zbindowana
   • Maksymalna ilość stron – łącznie 30/A4, czcionka – 13, marginesy - 2,5 cm, odstępy – 1,5 wiersza
   • Praca konkursowa musi posiadać wstęp, spis treści, bibliografię, przypisy, spis skrótów, ilustracji, wykresów, itd.
 2. Przykładowy projekt dotyczący organizacji szkoleń językowych i zawodowych z możliwością wykorzystania e-learningu dla osób pracujących województwa lubelskiego.
  • Wymogi formalne odnośnie pracy:
   • Praca konkursowa musi być bindowana
   • Praca musi być wydrukiem z Generatora Wniosków (wniosek wypełniany on-line na stronie internetowej www.efs.gov.pl), ponadto należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie xml i pdf na płycie CD;

Edycja 2007

W dniu 27 czerwca 2007 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczysta gala kończąca VII edycję konkursu „Najlepsi u Najlepszych” organizowanego przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL.O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o. ufundował 2 jednomiesięczne staże a laureatkami zostały:Pani Agnieszka Machulak, która odb...